marți, 10 mai 2011

Criză de identitate

Criză de identitate

Îs formă şi materii, şi umblu
Din hăt până departe.
De vrei, mă poţi atinge,
Convinge-mă că sunt.

Răspunsuri nedecise la întrebări stupide
Îmi vin, ş-aş vrea să le înec
În mări de certitudini, să le despic apoi
În axiome abstracte ce viaţa o explică.

Zadarnic e efortul, futilă înfrigurare
De a privi-n oglindă un chip neomenesc.
Un suflet azi se naşte, în timp ce altul moare.
Mă consolez cu gândul la tot ce e lumesc.